Tất cả khách hàng khi mua hàng tại hệ thống website của https://nguyenthaonguyen.com sẽ được áp dụng những chính sách bảo hành như sau .

Thời hạn bảo hành

Thời gian bảo hành sẽ tùy thuộc vào từng sản phẩm và theo chính sách chung của nhà sản xuất.

Điều kiện bảo hành

Sản phẩm sẽ được bảo hành nếu thỏa mãn các điều kiện sau

» Sản phẩm còn trong hạn bảo hành

» Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Tên sản phẩm, mã sản phẩm, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng,số điện thoại, địa chỉ, ngày mua….Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn,không rách rời,tẩy xóa..với những sản phẩm áp dụng phiếu bảo hành. Với những sản phẩm không áp dụng phiếu sẽ căn cứ vào ngày sản xuất trên thân sản phẩm.

» Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất.

» Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.