Hiển thị tất cả 9 kết quả

CHẬU DX42000 (ĐT 80) CHẬU 2 HỐ – 800 x 430 x 210

2.750.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42001 (ĐT 81) CHẬU 2 HỐ – 860 x 450 x 210

Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42002 (ĐT 82) CHẬU 2 HỐ – 765 x 440 x 210

2.700.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42003 (ĐT 83) CHẬU 2 HỐ – 750 x 420 x 210

2.650.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42004 (ĐT 84) CHẬU 2 HỐ – 870 x 475 x 230

3.150.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42005 (ĐT 85) CHẬU 2 HỐ – 860 x 450 x 235

3.650.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

Chia sẻ CHẬU DX41101 1 HỘC 1 CÁNH – 730 x 400 x 220

1.650.000 
Thông tin sản phẩm bộ Chậu rửa Inox 304 nguyên khối Đại Thành  Là dòng sản phẩm mới từ Tập Đoàn Tân

Chia sẻ CHẬU DX41102 1 HỘC 1 CÁNH – 800 x 480 x 220

1.800.000 
Thông tin sản phẩm bộ Chậu rửa Inox 304 nguyên khối Đại Thành  Là dòng sản phẩm mới từ Tập Đoàn Tân

Chia sẻ CHẬU DX41103 1 HỘC 1 CÁNH – 800 x 400 x 220

1.800.000 
Thông tin sản phẩm bộ Chậu rửa Inox 304 nguyên khối Đại Thành  Là dòng sản phẩm mới từ Tập Đoàn Tân