Hiển thị tất cả 6 kết quả

BỒN NHỰA ĐT PLASMAN 1000L ĐỨNG

2.789.000 
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 1000L đứng nhựa Kích thước (cao x rộng): 1.380 x 1.060

BỒN NHỰA ĐT PLASMAN 1000L NGANG

3.269.000 
Thông tin bồn nước nhựa Đại Thành 1000L Plasman ngang Kích thước (dài x rộng x cao): 1.660 x 1000

BỒN NHỰA ĐT PLASMAN 1500L ĐỨNG

4.134.000 
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 1500L đứng nhựa Kích thước (cao x rộng): 1.560 x 1.210

BỒN NHỰA ĐT PLASMAN 2000L ĐỨNG

5.339.000 
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 2000L đứng nhựa Kích thước (cao x rộng): 1.690 x 1.340

BỒN NHỰA ĐT PLASMAN 500L ĐỨNG

1.664.000 
Thông tin cơ bản bồn nước Sơn Hà Plasman 500L đứng nhựa Kích thước (dài x rộng x cao): 1.350

BỒN NHỰA ĐT PLASMAN 500L NGANG

1.884.000 
Thông tin bồn nước nhựa Đại Thành 500L Plasman ngang Kích thước (dài x rộng x cao): 1350 x 780