Hiển thị tất cả 8 kết quả

MÁY NN NLMT SUS 180L 70-12

11.110.000 
Bình bảo ôn Đường kính Ø460 mm. Vỏ bình: Được sản xuất bằng nguyên liệu inox SUS 304/BA chịu được

MÁY NN NLMT SUS 210L 70-14

12.529.000 
Bình bảo ôn Đường kính Ø460 mm. Vỏ bình: Được sản xuất bằng nguyên liệu inox SUS 304/BA chịu được

MÁY NN NLMT SUS 225L 70-15

13.640.000 
Bình bảo ôn Đường kính Ø460 mm. Vỏ bình: Được sản xuất bằng nguyên liệu inox SUS 304/BA chịu được

MÁY NN NLMT SUS 240L 70-16

14.296.000 
Bình bảo ôn Đường kính Ø460 mm. Vỏ bình: Được sản xuất bằng nguyên liệu inox SUS 304/BA chịu được

MÁY NN NLMT SUS 270L 70-18

15.797.000 
Bình bảo ôn Đường kính Ø460 mm. Vỏ bình: Được sản xuất bằng nguyên liệu inox SUS 304/BA chịu được

MÁY NN NLMT SUS 300L 70-20

17.744.000 
Bình bảo ôn Đường kính Ø460 mm. Vỏ bình: Được sản xuất bằng nguyên liệu inox SUS 304/BA chịu được

MÁY NN NLMT SUS 315L 70-21

9.018.000 
Bình bảo ôn Đường kính Ø460 mm. Vỏ bình: Được sản xuất bằng nguyên liệu inox SUS 304/BA chịu được

MÁY NN NLMT SUS 360L 70-24

21.020.000 
Bình bảo ôn Đường kính Ø460 mm. Vỏ bình: Được sản xuất bằng nguyên liệu inox SUS 304/BA chịu được