Hiển thị tất cả 4 kết quả

MÁY LỌC NƯỚC R.O ĐT 06ECO

3.690.000 
Máy lọc nước R.O Đại Thành 06ECO bao gồm 06 lõi lọc: – Lõi lọc số 1: Lọc thô PP

MÁY LỌC NƯỚC R.O ĐT 07ECO

3.780.000 
Máy lọc nước R.O Đại Thành 07ECO bao gồm 07 lõi lọc: – Lõi lọc số 1: Lọc thô PP

MÁY LỌC NƯỚC R.O ĐT 08ECO

3.960.000 
Máy lọc nước R.O Đại Thành 08ECO bao gồm 08 lõi lọc: – Lõi lọc số 1: Lọc thô PP

MÁY LỌC NƯỚC R.O ĐT 09ECO

4.320.000 
Máy lọc nước R.O Đại Thành 09ECO bao gồm 09 lõi lọc: Lõi lọc số 1: Lọc thô PP Micron