Hiển thị tất cả 11 kết quả

BỒN INOX HWATA 1000L ĐỨNG

2.630.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 1.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 1500L ĐỨNG

3.786.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 1.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 2000L ĐỨNG

4.986.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 2.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 2500L ĐỨNG

6.333.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 2.5 Kích thước ngoài sản

BỒN INOX HWATA 3000L ĐỨNG

7.175.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 3.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 300L ĐỨNG

1.420.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ: Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 0.3 Kích thước

BỒN INOX HWATA 3500L ĐỨNG

8.323.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 3.5 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 4000L ĐỨNG

9.265.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 4.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 5000L ĐỨNG

11.157.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 5.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 500L ĐỨNG

1.735.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 0.5 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 700L ĐỨNG

2.054.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 0.7 Kích thước ngoài