Hiển thị tất cả 11 kết quả

BỒN INOX HWATA 1000L ĐỨNG

3.133.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 1.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 1500L ĐỨNG

4.509.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 1.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 2000L ĐỨNG

5.940.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 2.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 2500L ĐỨNG

7.544.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 2.5 Kích thước ngoài sản

BỒN INOX HWATA 3000L ĐỨNG

8.547.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 3.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 300L ĐỨNG

1.691.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ: Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 0.3 Kích thước

BỒN INOX HWATA 3500L ĐỨNG

9.914.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 3.5 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 4000L ĐỨNG

11.036.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 4.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 5000L ĐỨNG

13.290.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 5.0 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 500L ĐỨNG

2.063.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 0.5 Kích thước ngoài

BỒN INOX HWATA 700L ĐỨNG

2.446.000 
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI: Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA Chất liệu: Inox SUS 304 Số m3: 0.7 Kích thước ngoài