Hiển thị tất cả 11 kết quả

BỒN INOX HWATA 1.000 LÍT NẰM

3.314.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 1.0
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 1130 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 1.500 mm
 • Đường kính: 920 mm
 • Độ dày: 0.5 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 1.500 LÍT NẰM

4.871.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 1.5
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 1300 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 1.530 mm
 • Đường kính: 1160 mm
 • Độ dày: 0.6 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 2.000 LÍT NẰM

6.346.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 1.5
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 1300 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 1.530 mm
 • Đường kính: 1160 mm
 • Độ dày: 0.6 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 2.500 LÍT NẰM

7.948.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 2.5
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 1560 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 1.550 mm
 • Đường kính: 1420 mm
 • Độ dày: 0.7 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 3.000 LÍT NẰM

8.964.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 3.0
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 1560 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 1.970 mm
 • Đường kính: 1420 mm
 • Độ dày: 0.7 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 300 LÍT NẰM

1.833.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 0.3
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 770 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 1.220 mm
 • Đường kính: 630 mm
 • Độ dày: 0.5 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 4.000 LÍT NẰM

11.816.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 4.0
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 1560 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 2750 mm
 • Đường kính: 1360 mm
 • Độ dày: 0.7 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 5.000 LÍT NẰM

14.241.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 5
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 1560 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 2760 mm
 • Đường kính: 11420 mm
 • Độ dày: 0.7 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 500 LÍT NẰM

2.254.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 0.5
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 920 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 1.202 mm
 • Đường kính: 760 mm
 • Độ dày: 0.5 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 6.000 LÍT NẰM

16.624.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 5
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 1560 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 2760 mm
 • Đường kính: 11420 mm
 • Độ dày: 0.7 ly
 • Bảo hành: 10 năm

BỒN INOX HWATA 700 LÍT NẰM

2.692.000 
 • Xuất xứ:Chính hãng HWATA VINA
 • Chất liệu: Inox SUS 304
 • Số m3: 0.7
 • Kích thước ngoài sản phẩm ( kích thước phủ bì): 920 mm ( Bồn + Chân); Chiều dài: 1.500 mm
 • Đường kính: 760 mm
 • Độ dày: 0.5 ly
 • Bảo hành: 10 năm