Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

CHẬU DX42000 (ĐT 80) CHẬU 2 HỐ – 800 x 430 x 210

2.750.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42001 (ĐT 81) CHẬU 2 HỐ – 860 x 450 x 210

Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42002 (ĐT 82) CHẬU 2 HỐ – 765 x 440 x 210

2.700.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42003 (ĐT 83) CHẬU 2 HỐ – 750 x 420 x 210

2.650.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42004 (ĐT 84) CHẬU 2 HỐ – 870 x 475 x 230

3.150.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU DX42005 (ĐT 85) CHẬU 2 HỐ – 860 x 450 x 235

3.650.000 
Thông tin sản phẩm Chậu rửa cao cấp Đại Thành SUS-304 Tân Á Đại Thành là đơn vị trong nước

CHẬU RỬA THẾ HỆ MỚI ĐA21

830.000 
Đặc tính nổi trội Được sản xuất từ vật liệu INOX siêu bền. Phun sơn chống ồn Chậu được dập

CHẬU RỬA THẾ HỆ MỚI ĐA22

930.000 
Đặc tính nổi trội Được sản xuất từ vật liệu INOX siêu bền. Phun sơn chống ồn Chậu được dập

CHẬU RỬA THẾ HỆ MỚI ĐA23

920.000 
Đặc tính nổi trội Được sản xuất từ vật liệu INOX siêu bền. Phun sơn chống ồn Chậu được dập

CHẬU RỬA THẾ HỆ MỚI ĐA24

920.000 
Đặc tính nổi trội Được sản xuất từ vật liệu INOX siêu bền. Phun sơn chống ồn Chậu được dập

CHẬU RỬA THẾ HỆ MỚI ĐA30

590.000 
Đặc tính nổi trội Được sản xuất từ vật liệu INOX siêu bền. Phun sơn chống ồn Chậu được dập

CHẬU RỬA THẾ HỆ MỚI ĐA31

580.000 
Đặc tính nổi trội Được sản xuất từ vật liệu INOX siêu bền. Phun sơn chống ồn Chậu được dập